Vedtægter

GEA er en interessegruppe under Landsforeningen Adoption og Samfund. GEA arbejder derfor mod et bestemt formål indenfor Adoption og Samfunds rammer.

En nærmere beskrivelse af dette findes i Adoption og Samfunds vedtægter §7, som kan findes på Adoption og Samfunds hjemmeside.

GEA’s vedtægter blev vedtaget på et ekstraordinært årsmøde den 11. februar 2000 i Hvidovre. De er senest blevet ændret på det ordinære årsmøde den 25. oktober 2009 i København.