Om GEA

Gruppen af Eneadoptanter er en interessegruppe for personer, der har adopteret eller ønsker at adoptere et barn alene. Gruppen hører under Adoption & Samfund, og vi opfordrer vores medlemmer til at være medlem af Adoption & Samfund også.

GEA støtter og rådgiver

GEA’s formål er at støtte og rådgive eneansøgere og –adoptanter i konkrete spørgsmål om adoptionsgodkendelse, adoption og tilværelsen som eneforsørger. Gruppen skal desuden varetage medlemmernes interesser i forhold til Adoption og Samfund, de formidlende organisationer og adoptionsmyndigheder samt medlemmernes og deres børns interesser over for politiske beslutningstagere.

Herudover står GEA for en række årlige møder og arrangementer for medlemmer, hvor eneadoptanter med eller uden deres børn kan møde hinanden og skabe netværk.