Bestyrelsen

GEA ledes af en bestyrelse på fem personer, som vælges på årsmødet. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter årsmødet med formand, kontaktpersoner, sekretær og kasserer, webredaktør.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges alternerende for to år ad gangen således, at tre medlemmer vælges i lige år og to medlemmer vælges i ulige år. Ligeledes vælges der på årsmødet to suppleanter, alternerende for to år ad gangen. Genvalg er muligt.

Se endvidere GEA’s vedtægter §4, stk. 1-4.