Årsmøde

Årsmødet, som er GEA’s øverste myndighed, finder sted hvert år sidste søndag i september. Medlemmerne indkaldes per e-mail senest tre uger før mødet, og mødet annonceres i Landsforeningen Adoption og Samfunds blad og her på hjemmesiden. Alle, der har betalt kontingent i det indeværende år, har stemmeret.

Årsmødet afholdes sædvanligvis efter en fælles frokost. Derudover arrangerer bestyrelsen oftest en aktivitet for voksne og børn, som et samlingspunkt før indtagelsen af måltidet. Når så mange familier er samlet, kan lidt postyr her og der ikke undgås, og vi tager det med godt humør.

Vel mødt!